»Víte, co je to elektrosmog?«
Základní informace o problematice elektromagnetických polí (EMP) a elektrosmogu

»Desatero, jak se vyvarovat elektrosmogu v obydlí«


Odkazy na související webové stránky, materiály a články k problematice:

Ing. Jaroslav Novák:

-- Elektromagnetické pole a zdravotní rizika ( I )
-- (EMP II) Jak se legislativn
ě bránit proti nevhodnému umísťování vysílačů?
-- Elektromagnetické pole a zdravotní rizika ( III )
-- Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (IV)
-- Zdravotní rizika EMP - deník Rovnost 15.5.2004 (Brno)
-- Elektromagnetická kompatibilita mobilů s kardiostimulátory

Ing. Ivan Kučera, CSc.:
-- Vlivy elektrických zařízení na člov
ěka - čas. Elektrotechnika v praxi (Ostrava) č. 4,6,10 / 2004
-- Mohou elektrická zařízení ovliv
ňovat člověka? - čas. Elektrotechnika a energetika (SR) č.5 / 1996
(zn
ění těchto článků přineseme v nejbližší době na našich stránkách)
-- Dřevo a elektromagnetický smog - ref. z 2 / 1995
-- Ekologické aspekty elektromagnetické slučitelnosti - ref. na sympoziu aplik. el. Plze
ň 1995  
-- Elektromagnetická slučitelnost člov
ěka - ref. z 10 / 2001

RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.:
-- 
Musíme sa báť nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa? - čas. Stavebníctvo a bývanie č. 12 / 2001 (SR)
--  Detekce nízkofrekvenčních elektromagnetických polí na slovenských železnicích

Ing. Tomáš Černický:
--
Ochrana a stín
ění budov proti vnitřním a vnějším zdrojům NF elmag. pole (anotace k dipl.práci)

Ing. Jan Musil, CSc., Mgr. Hana Pafková:
-- Biomedicínské a hygienické aspekty provozu mobilních sítí a terminálů - čas. České pracovní lékařství  č. 2,3 / 2001

Ing. arch. David Eyer:

-- Zdravé bydlení a elektromagnetické pole - čas. Můj dům 10/2004

Ing. Karel Dvořáček:
--
Účinky elektrických a magnetických polí na lidský organismus - čas. Elektroinstalatér č. 1/2003

MUDr. Rudolf Zemek:
--
Zavalí nás elektrosmog? (časopis Medu
ňka 4/2004)

RNDr. Atilla Sándor, PhD:
--
V čom žijeme? (Elektromagnetické pole v obytnom priestore) - čas. Vitalita 10 / 2005 (SR)

Eduard Boháč:
-- Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech
-- Elektrostatické stín
ění GPZ

Milan Gargel:
-- Geopatogenní zóny (I a II)

Kv
ěta Šimková:
-- Pohodlnost za ne zcela známou cenu - čas. Sedmá generace 7,8 / 2004

Ing. Alena Pauliková, PhD.,  Ing. Jana Vargová:
--
Elektrosmog – neviditeľný nepriateľ?

RNDr. Jan Hollan:
-- Vliv nočního svícení na zdraví

Ing.-arch. Jiří Matoušek:
-- Vliv sv
ětla a osvětlení na člověka

Ing. Rita Pužmanová, CSc.:
--
Elektrosmog a bezdrátová komunikace


-- Bolí vás hlava? - odkazy na různé články o mobilech


-- Mobily a zdraví - odkazy na různé články o mobilech


-- Víte, jakou hodnotu SAR vyzařuje váš mobil?

-- Nejv
ětší biologický experiment všech dob - WM magazín č. 55-54/2006
Motto: Poznání vždy zaostává za skutečností a normy zaostávají za poznáním.

ANKETA
VSTUPNÍ STRANA
NABÍDKA
INFORMACE
CENÍK
KONTAKT
AKTUÁLNĚ:

Němečtí lékaři ve svých apelech vidí za nárůstem onemocnění vliv elektromag. polí 
tzv. Freiburská výzva - 2002             tzv. Bamberská výzva - 2004

Stále více občanů ČR si stěžuje na umíst
ění vysílačů základových stanic na domech a jejich zdravotní vlivy. České úřady to odmítají......více 
Pociťujete
na sobě účinky
elektro-
magnetických polí?
- z mobilů při telefonování
- z umístění  základových stanic a j. na budovách
- z domácích bezšňůrových telefonů
- z trafostanic,
vedení vysokého
napětí, domácích
zdrojů ?
NAPIŠTE NÁM 
SPOČÍTEJ SI
Zajímá Vás,
jak moc jste ozařováni
vysílači základnových stanic a kolik % zákonného limitu to je?
Víte, jaký je jejich skutečný a nikoliv deklarovaný výkon?
Víte, jak daleko
mohou být od Vás, aby byly splněny hygienické
limity přejaté ČR?

STÁHNĚTE SI
NÁSTROJ
PRO VÝPOČET
(Excel)
Výzkum působení EMP není dosud v zahraničí spolehlivě uzavřen,
naše úřady se však stále odvolávají na vratké limity
   - více
Vědecká zpráva věd. skupiny Bioinitiative vyjadřuje závažné pochyby o bezpečnosti platných limitů a doporučuje přijetí nových    - více
Evropská agentura pro životní prostředí EEA vyzývá ke snížení limitů
pro neionizující záření
    - více
Nehazarduje hlavní hygienik zbytečně? (Z historie vzniku limitů)  - více
Výběr ze studií o vlivu EMP:
Švýcarští vědci potvrzují změny EEG a prokrvení mozku vlivem VF záření
z mobilů
   - více
Rakouská studie varuje: VF záření snižuje imunitu a zvyšuje stres
- více
Estonští vědci: VF záření má 5 x větší vliv na depresivní pacienty    - více
Američtí vědci: elektromagnetické záření má větší vliv na ženy po menopauze
- více
Evropská komise se vyjadřuje ke zprávě Bioinitiative a EEA    - více
Stáhněte si českou verzi PDF Adobe Reader 8
Londýnská rezoluce vědců:  Limity dle ICNIRP jsou »out of date«    - více
TCO Development: Mobily většinou nevyhoví zpřísněným požadavkům    - více     SAR mobilů (eng)    SAR mobilů (de)   
PROTECTING PEOPLE
AKTUÁLNĚ:
SLEDUJTE SPECIALIZOVANÉ INFO-STRÁNKY 
www.1elektrosmog.pise.cz
Základní informace: