Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:
- zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, ...) - vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«
- nem
ějte u postelí stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek. Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).
- je-li to možné, dejte postel dále (alespo
ň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení
- mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy...), d
ěti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec. Pamatujte, že vysokofrekvenční záření z mobilních sítí bývá ve městech zpravidla mnohonásobně silnější u oken (zejména uličních) a jim přiléhajících rozích místnosti 
- zřekn
ěte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT...), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.
- používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nesp
ěte v okruhu 5 m (na všechny strany)
- nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a n
ěkdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové)
- při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemn
ění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,....)
- nestavte své domy v blízkosti vysokého nap
ětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod., neupřednostňujte ekonomický efekt umístění základové stanice mobilní sítě na svém domě před možnými účinky na váš organismus
- pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umíst
ěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření
- výše uvedené zásady zachovávejte zejména u d
ětí (dětské ložnice), těhotných žen a nemocných jedinců


www.elsmog.cz