AUTOŘI ČLÁNKŮ o problematice elektrosmogu a EMP
na stránkách www.elektrosmog.cz (výběr v abecedním pořadí):RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.
Je odbornou vědeckou a pedagogickou pracovnicí ústavu fyziky Fakulty stavební VUT Brno. Jejím zaměřením jsou emise elektromagnetických polí velmi nízkých frekvencí, kvalita obytného i pracovního prostředí a magnetometrická analýza ocelových konstrukcí. Na svém kontě má více než 100 odborných publikací.
Studia, věd. hodnosti a pobyty: 1961 - 1969 prom. fyzik PF MU (Přír. fakulta Masarykovy Univ. v Brně), 1968  RNDr. PF MU Mikrovln. studium plazmatu - obor experimetální fyzika, 1988 CSc. na VUT FAST Brno - Stochastické jevy v germaniu a phtalocyaninu, fyzika kondenzovaných látek a akustika, obor fyzika,
1994 stáž na Universität Bayreuth, BRD - Ústav teoretické fyziky, (studium problematiky magnetických vlastností ferromagnetických látek), 1994 stáž na Technische Universität München, Katedra stavební fyziky (studium elektromagnetických polí v pracovním i obytném interiéru), 2002 - 2003 stáž ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) Praha.
V současné době je m.j. nositelkou projektu GAČR č.103/03.»Studie emise ELM pole od VN vedení«. V rámci výzkumného projektu pracuje na problematice »Magnetometrické studium ocelových konstrukcí.«


Ing. Tomáš Černický
Narodil se v r.1980 v Mar. Lázních. Od r. 2004 je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně - obor Navrhování pozemních staveb. V absolventem doktorandského studia na FAST VUT se specializací na měření a analýzu nízkofrekvenčních elektromagnetických polí (ELMP) emitovaných vysokonapěťovým vedením, související legislativu v pozemním stavitelství, ochranu a stínění civilních budov před ELMP. Je autorem a spoluautorem několika pozoruhodných prací věnujících se uvedené problematice. 


Ing. Ivan Kučera, CSc.
Narodil se v r. 1941 v Praze. Vystudoval v r. 1964 obor "Stavba elektrických strojů a přístrojů " na Elektrotechnické fakultě dnešní ZČU Plzeň. Od r. 1965 do roku 2001 působil v Třineckých železárnách v různých funkcích v údržbě válcoven a na technickém rozvoji, kde se zaměřoval na elektrické pohony válcoven a silnoproudou elektrotechniku. V roce 1986 obhájil kandidátskou disertační práci na VUT Brno. Od r. 2001 působí jako soukromý konzultant pro elektrotechniku, zaměřuje se na elektrické pohony, problematiku EMC včetně vlivů elektrických zařízení na člověka.


Ing. Jaroslav Novák
Narodil se v roce 1933. V r.1958 absolvoval obor radiolokace na tehdejší VTA v Brně. Poté pracoval do r.1973 na vývoji televizních přijímačů v Tesle Pardubice a následně působil v Brně při rozvoji a zavádění výpočetní techniky a mikroelektroniky (Průmyslové stavitelství Brno). Od r.1990 se věnoval vývoji a výrobě přístrojů pro fyzikální terapii (VF elektromagnetoterapie, TENS - léčba bolesti lasery). Na jeho kontě je řada zlepšovacích návrhů, technických vynálezů a patentů. Má bohatou publikační činnost, na základě které mu byla přiznána vědeckotechnická kvalifikace II.stupně. Většina jeho projektů byla realizována (např. konstrukce konvertoru, na základě které byl v r.1961 uskutečněn první TV přenos na 2.programu, 1988-90 bylo realizováno řízení stavebních strojů pomocí laseru,...). Erudovaně se zabývá problematikou EMP a jeho vlivy na lidský organizmus.