Zahraniční reference (výběr):

- BOEING, USA
- NATO, Belgie
- Odbor bezpečnosti práce Evropského parlamentu
- Zemská vláda Dolního Rakouska (odbor zdravotně-sociální),
  St. Pölten
- Bundeswehr / spolkové ministerstvo obrany, Leer
- DLR (Německé centrum pro ovzduší , Köln
- Lufthansa, Hamburg
- Eurocontrol (kontrola letového provozu), Belgie
- Fraport (provozovatel letiště Frankfurt), Frankfurt / M.
- BMW, Mnichov
- Daimler Chrysler AG
- PHILIPS Semiconductors, Norimberk
- BAM (Spolkový ústav pro zkoumání a zkoušení materiálů), Berlin
- Institut Maxe Plancka pro extraterrestrální fyziku, Garching
- Carl Zeiss Jena GmbH, Jena
- ThyssenKrupp, Stuttgart
- IBM, Švýcarsko
- Siemens AG
- PHILIPS výzkumné labopratoře, Aachen

Instituce v ČR:
- VUT Brno, Fakulta stavební, ústav fyziky
- Univerzita Pardubice