Druh signálu Úroveň na generátoru R&S  SMJ100A Rohde&Schwar z FSQ26 SPECTR.
HF 2025 E
Odchylka
GSM -40dBm -39,34dBm -38dBm 1,34dB
WLan -20dBm -20,70dBm -21dBm 0,30dB
DECT -5,78dBm (PEP) 5,56dBm -5dBm 0,56dB
Dále byla srovnávána přesnost měření při 1GHz und 2GHz od -80dBm do +10dBm při sinusovém signálu v krocích po 10dB.
Maximální odchylka v celém rozsahu byla 3dB, valnou v
ětšinou menší.
Originální znění protokolů je k dispozici pro vážné zájemce.