VSTUPNÍ STRANA
NABÍDKA
INFORMACE
CENÍK
ELIMINACE A MĚŘENÍ ELEKTROSMOGU V OBYDLÍ

Stále více se na nás obracejí lidé se svými dotazy, týkající se problematiky elektrosmogu (EMP) obecně. Nejčastěji se otázky týkají umísťování antén pro mobilní sítě na obytných objektech a možných zdravotních problémů s tím spojených, stavebních pozemků s blízkým vedením vysokého napětí, nákupů tzv. deček proti elektrosmogu atd.
Rádi Vám telefonicky nebo mailem zodpovíme tyto i jiné dotazy, případně zprostředkujeme konzultaci s některým našich odborných externích spolupracovníků.  V průběhu času zde sepíšeme odpovědi na nejčastější otázky (FAQ). Před kontaktováním si prosím projděte odkazy v oddílu informace, možná že naleznete odpověď tam.
Objevily se u Vás zdravotní problémy či symptomy, které lze za jistých okolností dát do souvislosti např. s umístěním základové mobilní stanice na Vašem domě nebo poblíž? Napište nám!
   
KONTAKT
Zpět na hlavní nabídku

PROTECTING PEOPLE