VSTUPNÍ STRANA
NABÍDKA
INFORMACE
CENÍK
ELIMINACE A MĚŘENÍ ELEKTROSMOGU V OBYDLÍ

Pro přijetí ekvivalentních opatření, příp. vyloučení výraznějšího vlivu EMP je vhodné měření úrovně elmag. zatížení daného objektu. Jsme vybaveni novými spektrálními analyzátory a měřícími přístroji pro měření nízkofrekvenčního (NF) a vysokofrekvenčního (VF) pole.  Měření doporučujeme nechat si provést zejména domácnostem, které mají podezření na možné i částečné ovlivnění zdravotního stavu svých členů faktorem EMP (elektrosmogu), ale i kvůli prevenci u těch, kteří mají na mysli ekologickou dimenzi bydlení.

V této souvislosti hledáme spolupracovníky pro měření a příp. maloprodej našich výrobků v celé ČR a na Slovensku.
KONTAKT
Zpět na hlavní nabídku

PROTECTING PEOPLE