VSTUPNÍ STRANA
NABÍDKA
INFORMACE
CENÍK
ELIMINACE A MĚŘENÍ ELEKTROSMOGU V OBYDLÍ

Z nepočetné literatury na našem trhu můžeme k u nás zanedbávané problematice doporučit knihu německých autorů (H.Kőnig, P. Erlacher) »Neviditelná hrozba? - Elektromagnetická pole kolem nás«. Lze odkázat též na některé články, jejichž přehled se budeme snažit postupně zveřejnit na těchto stránkách. Celkově se dá říci, že je u nás jako obvykle tato problematika vzhledem k možným dosahům značně přehlížena, někdy dokonce zlehčována.
KONTAKT
Zpět na hlavní nabídku
Další dostupné knihy o dané tématice:
Ing. Vlastimil Žert, Ing. Andrej Sándor - »Jsou mobily bezpečné?« (Elektrosmog-strašák a realita...)
Ing. Vlastimil Žert, Ing. Andrej Sándor, Ing. Jaroslav Stockmann - »Zdravé bydlení« - 1. a 2.díl
  


PROTECTING PEOPLE