VSTUPNÍ STRANA
NABÍDKA
INFORMACE
CENÍK
ELIMINACE A MĚŘENÍ ELEKTROSMOGU V OBYDLÍ

AUTOMATICKÝ ODPOJOVAČ SÍTĚ  (16 A)
V případech, kde nelze v domech použít
stíněný kabel (staré zástavby bez možnosti rekonstrukce), se s výhodou používá automatických vypínačů sítě (AVS). Tyto se instalují do domovního rozvaděče jako běžné jističe (DIN lišta) pro příslušný okruh, příp. nabízíme typ určený do kulatých elektrokrabic. Princip těchto moderních přístrojů je ten, že po vypnutí posledního spotřebiče v daném el. okruhu se automaticky sníží napětí v celém tomto okruhu z 220 V  až na 5 V (Voltů) stejnosměrného napětí, čímž rapidně klesne jeho elektromagnetické vyzařování. Jak vyplývá z uvedeného principu funkce, jsou tyto přístroje vhodné zejména pro ložnicové el. okruhy staveb, tedy tam, kde není třeba nepřetržitě napájet některé spotřebiče (ledničky...). Je tedy každopádně potřebné a vhodné technicky oddělit el. okruh v ložnicích a dětských pokojích od ostatních (v případě nejasností kontaktujte odborníka - elektrikáře). Námi dovážené přístroje jsou tzv. samoučící tzn. lze je použít i tam, kde je třeba nastavit určité prahové hodnoty pro spouštění některých elektrospotřebičů (zářivky, stmívače ...). Na rozdíl od jiných se u nášeho přístroje odpíná pouze fáze, čímž se zamezuje tzv. anténnímu efektu.

Ze zdravotního hlediska je právě ve spánku důležité nevystavovat naši tělesnou schránku účinkům elmag. záření např. z blízkých zdrojů v okolí postele, což se často děje (vedení a zásuvky u hlavy, noční lampičky - zejména opačně zapojené, elektrospotřebiče ve stavu stand-by ...atd.). V těchto případech je použití uvedených přístrojů velmi žádoucí.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej - hledáme prodejce 
KONTAKT
Zpět na hlavní nabídku

PROTECTING PEOPLE
Ke stažení: Informační leták *.pdf